Om

Här på Trädgårdskartan så presenterar vi svenska Botaniska trädgårdar, samt ger en hel del information om vad en Botanisk trädgård egentligen är och berättar lite om dess historia.

Botaniska trädgårdar, var ursprungligen trädgårdar med en samling levande växter, utformade främst för att illustrera relationer inom växtgrupper. I modern tid så sysslar de flesta botaniska trädgårdar främst med att ställa ut prydnadsväxter, dock så långt det är möjligt i ett schema som betonar naturliga relationer.

Sålunda blandas de två funktionerna: ögonattraktion och taxonomisk ordning. Växter som en gång var av medicinskt värde och extremt viktiga i tidiga botaniska trädgårdar är nu främst av historiskt intresse och är inte särskilt representerade i samtida samlingar.

En visningsträdgård som koncentrerar sig på vedartade växter (buskar och träd) kallas ofta för ett arboretum. Det kan vara en samling i sin egen rätt eller en del av en botanisk trädgård.

Ett viktigt samtida mål för botaniska trädgårdar är att upprätthålla omfattande samlingar av växter, märkta med vanliga och vetenskapliga namn samt ursprungsregioner. Växtsamlingar i sådana trädgårdar varierar i antal från några hundra till flera tusen olika sorter, beroende på den tillgängliga markytan och institutionens ekonomiska och vetenskapliga resurser.

När världens befolkningar blir mer urbaniserade, erkänns botaniska trädgårdar alltmer som en av industriländernas viktiga kulturella resurser. Botaniska trädgårdar erbjuder stadsbor en del av den naturliga miljön som de inte längre har tillgång till; Dessutom erbjuder de en mental flykt från befolkningstrycket och stimulerar till nya intressen och hobbyer som har med naturen att göra.